شعر در مورد بخشندگی

شعر در مورد بخشندگی ,شعر در مورد بخشندگی خداوند,شعر در مورد بخشندگی خدا,شعر درباره بخشندگی,شعری در مورد بخشندگی,شعر درباره بخشندگی خدا,شعری در مورد بخشش خداوند,شعر در مورد بخشش خدا,شعر درباره بخشش خداوند,شعر در مورد بخشش خداوند,شعری در مورد بخشش خدا,شعر درباره ی بخشندگی,شعری درباره ی بخشندگی,شعر در مورد سخاوت و بخشندگی,شعر درباره بخشش خدا,شعر درباره ی بخشش خداوند,شعر زیبا درباره بخشش خدا,شعر بخشندگی,شعر بخشندگی خدا,شعر در باب بخشندگی,شعر درباره بخشندگی,شعر در مورد بخشندگی,شعر در مورد بخشندگی خداوند,شعر درباره بخشندگی خدا,شعر در مورد بخشندگی خدا,شعر درباره ی بخشندگی,شعر بخشش خدا,شعر بخشش خداوند,شعری در مورد بخشندگی,شعری درباره ی بخشندگی,شعری در مورد بخشش خداوند,شعر در مورد بخشش خدا,شعر درباره بخشش خداوند,شعر در مورد بخشش خداوند,شعری در مورد بخشش خدا,شعر درباره بخشش خدا,شعر درباره ی بخشش خداوند,شعر زیبا درباره بخشش خدا,شعر درباره ی بخشش,شعر درباره ی عفو بخشش,شعر کودکانه درباره ی بخشش,شعر نو درباره ی بخشش

شعر در مورد بخشندگی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد بخشندگی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بزرگی بایدت بخشندگی کن

که دانه تا نیفشانی نروید

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد بخشندگی

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

از در بخشندگی و بنده نوازی

مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر در مورد بخشندگی خداوند

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

به بخشندگی کوش کآب روان

به سیلش مدد می رسد ز آسمان

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد بخشندگی خدا

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

با کف جود تو بخشندگی معدن چیست

پیش دست کرمت ریزش ابر است کدام

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر درباره بخشندگی

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

دادگر خسرو بخشنده ملک ناصردین

کافتاب فلکش حاجب دربار بود

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعری در مورد بخشندگی

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

سرمایه آمالی و بخشنده احوال

دیباچه ارواحی و شیرازه اجسام

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر درباره بخشندگی خدا

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

منت منه بداده که بخشنده ایزد است

چون رزق را به روی کسی در نبسته اند

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعری در مورد بخشش خداوند

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

گه گه نظری باز مدار از من درویش

چون منعم بخشنده به در یوزه درویش

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر در مورد بخشش خدا

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

هر چند که در کوی تو مسکین و فقیریم

رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعر درباره بخشش خداوند

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

ما غرفه عصیانیم بخشنده تویی یارب

از عفو نهی تاجی، بر تارک عصیانها

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر در مورد بخشش خداوند

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

همو بخشنده دولت همو داننده فکرت

همو دارنده گیتی همو دارنده گردون

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعری در مورد بخشش خدا

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

نیست امید سنایی در مقامات فزع

جز کف بخشنده و مهر جهان بخشای تو

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر درباره ی بخشندگی

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

چو خواهد بخش کردن مرگ مالت

همان بهتر که خود بخشنده باشی

شعر استاد , شعر در مورد استاد , شعر درباره استاد , شعر در وصف استاد

شعری درباره ی بخشندگی

شعر باد , شعر در مورد باد , شعر درباره باد , شعر در وصف باد

تشویش جزا با همه تقصیر نداریم

چون خواجه بخشنده ما بنده نواز است

شعر یاد دوست , شعر در مورد یاد دوست , شعر درباره یاد دوست , شعر در وصف یاد دوست

شعر در مورد سخاوت و بخشندگی

شعر آرامش , شعر در مورد آرامش , شعر درباره آرامش , شعر در وصف آرامش

سرمایه دریای گران مایه فروغی

بی ابر کف خسرو بخشنده محال است

شعر آفتاب , شعر در مورد آفتاب , شعر درباره آفتاب , شعر در وصف آفتاب

شعر درباره بخشش خدا

شعر آینه , شعر در مورد آینه , شعر درباره آینه , شعر در وصف آینه

شاه دریا دل بخشنده ملک ناصردین

که بر همت او حاصل کان این همه نیست

شعر دروغ , شعر در مورد دروغ , شعر درباره دروغ , شعر در وصف دروغ

شعر درباره ی بخشش خداوند

شعر خبر خوش , شعر در مورد خبر خوش , شعر درباره خبر خوش , شعر در وصف خبر خوش

ستوده خسرو بخشنده ناصرالدین شاه

که قطره را کف جودش محیط گوهر کرد

شعر یتیم نوازی , شعر در مورد یتیم نوازی , شعر درباره یتیم نوازی , شعر در وصف یتیم نوازی

شعر زیبا درباره بخشش خدا

شعر حسود , شعر در مورد حسود , شعر درباره حسود , شعر در وصف حسود

دادگر داور بخشنده ملک ناصردین

که فلک پیرو او تا به قیامت باشد

شعر حرف و عمل , شعر در مورد حرف و عمل , شعر درباره حرف و عمل , شعر در وصف حرف و عمل

شعر بخشندگی

شعر حماقت , شعر در مورد حماقت , شعر درباره حماقت , شعر در وصف حماقت

تو بدین لعل گهربار که داری حیف است

که ثنای کف بخشنده داور نکنی